HIếN Kế CHO HộI LHTN VIệT NAM: HUY độNG THANH NIêN ở NướC NGOàI

Nhiều ý kiến góp ý cho Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong nhiệm kỳ tới cần bổ sung các giải pháp huy động và vận dụng lực lượng hội viên, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, thanh niên dân tộc, tôn giáo.

Chiều 10-7 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự có anh Nguyễn Tường Lâm - bí thư Trung ương Đoàn.

Dự kiến triển khai một phong trào, một chương trình

Thông tin tại hội nghị, anh Nguyễn Kim Quy - trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - cho biết, hội nghị nhằm lấy ý kiến, hiến kế của các ban, đơn vị Trung ương Đoàn và cụm đoàn trực thuộc vào dự thảo báo cáo văn kiện Đại hội, đáp ứng được kỳ vọng của thanh niên cả nước và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong giai đoạn mới.

  • Hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia sứ mệnh kết nối dòng máu ViệtĐỌC NGAY

Về nội dung, anh Quy cho biết dự thảo báo cáo lần thứ 8 với tên gọi "Xây dựng Hội vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Dự thảo gồm hai phần về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tại dự thảo lần 8 đề ra nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến triển khai một phong trào, một chương trình.

Trong đó, phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi sẽ chú trọng vào 5 nhóm giải pháp: Thanh niên Việt Nam yêu nước; Thanh niên Việt Nam tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Thanh niên Việt Nam học tập, sáng tạo, khởi nghiệp; Thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và Thanh niên Việt Nam đoàn kết, hội nhập.

Với chương trình Xây dựng Hội vững mạnh sẽ tập trung vào các nội dung: công tác cán bộ Hội, công tác hội viên, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài và công tác quốc tế thanh niên, công tác kiểm tra, khen thưởng của Hội.

Phát huy hội viên ở ngoài nước, thanh niên dân tộc, tôn giáo

Tại hội nghị các đại biểu cùng thảo luận, nêu ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo, tập trung vào phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chị Trần Diệu Linh - chuyên viên ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn - góp ý kiến về phương hướng nhiệm kỳ tới có thể bổ sung việc đổi mới phương thức tuyên truyền của Hội, đặc biệt phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền thuộc Hội.

Đồng thời, bổ sung các giải pháp huy động và vận dụng lực lượng hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trong công tác đối ngoại, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở nước ngoài.

Chị cũng góp ý kiến Hội cần chú trọng các giải pháp sử dụng lực lượng nòng cốt trong thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo để kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh.

Góp ý kiến về giải pháp "Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, dư luận thanh niên", một đại biểu nêu đề xuất bổ sung giải pháp chủ động ứng dụng chuyển đổi số để nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên đối với từng đối tượng thanh niên đặc thù như thanh niên khu vực biên giới, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo, thanh niên Việt Nam đang học tập và lao động ở nước ngoài.

"Qua đó có thể giải quyết kịp thời những "điểm nóng" dư luận xã hội trong thanh niên để từ đó có thể định hướng dư luận thanh niên kịp thời" - đại biểu này góp ý.

Cùng với đó, một số ý kiến cũng hiến kế trong nhiệm kỳ tới thế hệ gen Z sẽ là lực lượng nổi trội, chiếm phần lớn trong lực lượng thanh niên Việt Nam. Do đó, Hội cần có những đánh giá về tình hình đặc điểm của thế hệ gen Z và tập trung vào các vấn đề, giải pháp mà thế hệ này quan tâm như tạo môi trường công việc, sức khỏe tinh thần, khả năng sáng tạo, làm chủ công nghệ...

Đọc bài gốc tại đây.

2024-07-10T13:27:45Z dg43tfdfdgfd