CHI CụC THI HàNH áN DâN Sự HUYệN Cờ Đỏ đấU GIá NHIềU Lô đấT TIềN Tỷ

Chi cục này đấu giá Tài sản ông Nguyễn Văn Tú và bà Lê Thị Kim Liên, DT 2.753,5 m2 đất ONT + CLN và tài sản trên đất: Công trình xây dựng và cây trồng tại Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Giá khởi điểm 2.146.885.860 đồng, tiền đặt cọc trước 10%.

Tài sản 2: Tài sản ông Dương Văn Minh, DT 1.017,0 m2 đất ONT + CLN và công trình xây dựng trên đất tại Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Giá khởi điểm 636.561.834 đồng, tiền đặt cọc trước 10%.

Tài sản 3: Tài sản hộ ông Nguyễn Văn Bi, DT 1.308,1 m2 đất ONT + CLN tại Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Giá khởi điểm 2.320.331.702 đồng, tiền đặt cọc trước 10%.

Tài sản 4: Tài sản ông Nguyễn Văn Lô, DT 606,2 m2 đất ONT + CLN tại Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Giá khởi điểm 131.713.179 đồng, tiền đặt cọc trước 10%.

Tài sản 5: Tài sản ông Lê Văn Ngoãn, DT 9.521,6 m2 đất LUC tại Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Giá khởi điểm 1.346.622.141 đồng, tiền đặt cọc trước 10%.

Tài sản 6: Tài sản bà Phan Thị Thúy Lan, DT 25.050,0 m2 đất LUC tại Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Giá khởi điểm 3.597.505.650 đồng, tiền đặt cọc trước 10%.

Tài sản 7: Tài sản bà Phan Thị Thúy Lan, DT 5.428,1 m2 đất LUC và công trình xây dựng trên đất  tại Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Giá khởi điểm 873.003.525 đồng, tiền đặt cọc trước 10%.

Tài sản 8: Tài sản ông Phan Văn Hùng, DT 5.564,4 m2 đất LUC tại Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Giá khởi điểm 799.120.177 đồng, tiền đặt cọc trước 10%.

Tài sản 9: Tài sản hộ ông Phan Văn Hùng, DT 2.341,2 m2 đất LUC  tại Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ . Giá khởi điểm 336.226.756 đồng, tiền đặt cọc trước 10%.

Đơn vị tổ chức đấu giá Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam (địa chỉ Số 98 Trần Nguyên Đán, Thành phố Long Xuyên, An Giang).

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá 9h00 ngày 09/08/2024; Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước 7h30 ngày 06/08/2024; Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước 17h00 ngày 08/08/2024.

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá 7h30 ngày 01/7/2024.

Đọc bài gốc tại đây.

2024-07-10T12:03:14Z dg43tfdfdgfd