Bí THư BìNH ĐịNH KêU GọI HIếN Kế, đóNG GóP ý KIếN TâM HUYếT

TPO - Ngày 10/7, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp lần thứ 17.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định.

Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 10 - 12/7) để xem xét, đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2024 và quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định cho biết, 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2025, với tinh thần “tăng tốc”, “bứt phá”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu bền vững. Thu ngân sách nhà nước, nhất là thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh đạt thấp so với kế hoạch, ảnh hưởng đến nguồn lực chi đầu tư phát triển.

Hạ tầng kỹ thuật nhiều khu, cụm công nghiệp đầu tư thiếu đồng bộ, chưa sẵn sàng đáp ứng thu hút đầu tư sản xuất; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chậm; một số dự án đầu tư, đặc biệt là một số dự án bất động sản lớn tiếp tục bị ngưng trệ, chậm triển khai hoặc dừng đầu tư. Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài tuy có nhiều nỗ lực nhưng hiệu quả chưa cao; các hoạt động văn hóa - xã hội còn nhiều tồn tại, có việc còn gây bức xúc trong nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho rằng, những tồn tại, hạn chế trên có nguyên nhân chính là một bộ phận cán bộ, công chức tinh thần trách nhiệm chưa cao, tình trạng sợ sai, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, dẫn đến trì trệ trong công việc.

“Đây là những vấn đề cử tri và nhân dân rất quan tâm, cần được UBND tỉnh giải trình làm rõ; HĐND tỉnh tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đề xuất những giải pháp phù hợp, khả thi, thúc đẩy phát triển KT-XH, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024 và cả nhiệm kỳ”, ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh ủy kêu gọi các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thể hiện rõ chính kiến, bản lĩnh, trí tuệ tập trung thảo luận, hiến kế đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng. Đồng thời, thực hiện tốt quyền chất vấn của mình, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, có tính thời sự được cử tri, dư luận xã hội quan tâm.

6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) của Bình Định tăng 7,6%. Toàn tỉnh đã thu hút được 28 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 3.800 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 621 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 6.000 tỷ đồng, tăng 7,6% về số doanh nghiệp và tương đương về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm có 17 dự án công nghiệp đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư hơn 3.652 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm đạt 6.486,5 tỷ đồng, đạt 43,2% dự toán năm và tăng 32,4% so với cùng kỳ.

Đọc bài gốc tại đây.

2024-07-10T12:38:23Z dg43tfdfdgfd