LãNH đạO Bộ GIáO DụC NHIềU NướC ĐôNG NAM Á đếN TP.HCM NâNG CAO NăNG LựC QUảN Lý

Nhiều lãnh đạo từ Bộ Giáo dục và hiệu trưởng đại học các nước Đông Nam Á đến TP.HCM để được nâng cao năng lực quản lý.

Sáng 11-6, gần 50 chuyên gia từ các nước Đông Nam Á đã bắt đầu chương trình học "Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý trong giáo dục đại học" tại Trung tâm đào tạo khu vực của Tổ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục các nước Đông Nam Á tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC).

Ngoài các hiệu trưởng, trưởng phòng ban từ nhiều trường đại học ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar còn có các lãnh đạo phòng ban, trung tâm từ Bộ Giáo dục Myanmar, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Chương trình diễn ra từ 11-6 đến 14-6. Bà Lê Thị Thùy Dương, giám đốc SEAMEO RETRAC, cho biết chương trình được tổ chức thường niên dành cho cán bộ trong ngành giáo dục trong khu vực Đông Nam Á và giảng viên có tiềm năng lãnh đạo của các trường đại học và cao đẳng.

  • Bộ Giáo dục và Đào tạo cắt giảm 19 nội dung yêu cầu các trường công khaiĐỌC NGAY

Năm nay, 4 chủ đề chính của chương trình khóa tập huấn gồm

- Đổi mới trong công tác lãnh đạo giáo dục đại học;

- Lãnh đạo sự thay đổi và quản lý những khủng hoảng trong giáo dục đại học;

- Quản trị nguồn nhân lực;

- Xây dựng và đánh giá chương trình đào tạo về lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học.

Theo bà Dương, chương trình nhằm xây dựng và nâng cao năng lực điều hành, quản lý giáo dục đại học lãnh đạo.

Ngoài ra, chương trình cũng xây dựng diễn đàn thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm, thách thứcvà giải pháp trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giữa các quốc gia.

Giáo sư Kathleen Bortolin - từ Đại học Vancouver Island (Canada), một trong những giảng viên của chương trình - chia sẻ nâng cao năng lực quản lý đang được các trường đại học trên thế giới chú trọng trên nhiều phương diện khác nhau.

Trong đó, các trường đại học, trong đó có các trường Đông Nam Á, được khuyến cáo xây dựng và thực hiện một chiến lược phát triển rõ ràng cho trường, bao gồm việc định hướng giáo dục, nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Theo giáo sư Kathleen Bortolin, các trường đại học nên khuyến khích sự tham gia của sinh viên, giáo sư và các đối tác ngoài trường trong quá trình định hình môi trường học thuật và quản lý của mình.

Đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sẽ giúp cải thiện hiệu quả và minh bạch trong quá trình lãnh đạo. Hệ thống quản lý thông tin tốt giúp các lãnh đạo giáo dục dễ dàng trong việc ra quyết định và phân bổ nguồn lực.

Đọc bài gốc tại đây.

2024-06-11T09:36:13Z dg43tfdfdgfd