MIễN NHIệM CHứC CHủ TịCH UBND TỉNH BắC NINH VớI Bà NGUYễN HươNG GIANG

HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Hương Giang để nhận nhiệm vụ mới.

Chiều 10-7, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 18, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Quốc Chung, nguyên phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Chung đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và được Ban Bí thư đồng ý.

  • Khởi tố nguyên bí thư huyện tại tỉnh Bắc Ninh

  • Bắt cựu chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh về tội nhận hối lộ

HĐND tỉnh cũng đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với bà Nguyễn Hương Giang theo ý kiến của Ban Bí thư và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tình hình kinh tế, xã hội và công tác điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2024.

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 5), báo cáo đánh giá tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2024...

Đọc bài gốc tại đây.

2024-07-10T13:44:38Z dg43tfdfdgfd