TPHCM: CHỉ đạO MớI NHấT LIêN QUAN đề áN HUYệN LêN QUậN

Lãnh đạo UBND TP HCM yêu cầu sở chuyên ngành tham mưu xin chủ trương tổ chức hội nghị công bố đề án đầu tư, xây dựng các huyện lên quận (hoặc thành phố thuộc TP HCM).

Ngày 11-6, Văn phòng UBND TP HCM đã có thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan tại cuộc họp triển khai thực hiện xây dựng đề án đầu tư, xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP HCM) giai đoạn 2021-2030.

Lãnh đạo UBND TP HCM yêu cầu sở chuyên ngành tham mưu xin chủ trương tổ chức hội nghị công bố đề án đầu tư, xây dựng các huyện lên quận (hoặc thành phố thuộc TP HCM)

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan giao các sở, ngành và UBND 5 huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè khẩn trương tiếp tục hoàn thiện các đề án có liên quan.

Đồng thời, dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện dự thảo danh mục dự án, công trình ưu tiên bố trí vốn hoặc ưu tiên kêu gọi đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổng hợp danh mục dự án, công trình ưu tiên bố trí vốn hoặc ưu tiên kêu gọi đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cơ chế, chính sách kêu gọi nhà đầu tư, tham mưu UBND TP HCM trước ngày 20-6.

Sở Nội vụ được giao tiếp tục chủ trì việc tổng hợp, xây dựng, hoàn thiện các dự thảo: quyết định phê duyệt đề án; kế hoạch triển khai thực hiện đối với các đề án nhánh thuộc đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP HCM) giai đoạn 2021-2030; danh mục dự án, công trình ưu tiên bố trí vốn hoặc ưu tiên kêu gọi đầu tư.

Cùng với đó tham mưu UBND TP HCM xin chủ trương tổ chức hội nghị công bố đề án đầu tư, xây dựng các huyện lên quận (hoặc thành phố thuộc TP HCM).

Thời gian dự kiến họp Ban Chỉ đạo đề án đầu tư, xây dựng các huyện lên quận (hoặc thành phố thuộc TP HCM) là ngày 21-6, do Chủ tịch UBND TP chủ trì.

Đọc bài gốc tại đây.

2024-06-11T13:13:26Z dg43tfdfdgfd