TRườNG đạI HọC KHOA HọC Xã HộI Và NHâN VăN Hà NộI CôNG Bố đIểM CHUẩN XéT TUYểN SớM

Các phương thức xét tuyển sớm nhà trường công bố điểm chuẩn gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên, xét kết quả thi đánh giá năng lực, xét chứng chỉ quốc tế SAT.

Ngày 10-7, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm cho 28 ngành/chương trình đào tạo.

Với phương thức 401 - xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn trúng tuyển thang 150 dao động từ 80 - 104 điểm, trong đó ngành có điểm chuẩn cao nhất là quan hệ công chúng với 104 điểm, kế tiếp là tâm lý học 101,5 điểm, báo chí 97,5 điểm, Hàn Quốc học 95 điểm.

Khi quy về thang điểm 30, mức điểm chuẩn dao động từ 16 - 20,8 điểm.

Với phương thức 408 - xét điểm chứng chỉ quốc tế SAT, thang điểm 1.600, có 26/28 ngành cùng lấy điểm chuẩn 1.140 điểm, riêng ngành tâm lý học lấy điểm chuẩn 1.227 điểm, ngành quan hệ công chúng lấy 1.173 điểm.

Khi quy về thang điểm 30, mức điểm chuẩn dao động từ 21,38 - 23 điểm.

Năm 2024, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tuyển 2.300 chỉ tiêu với 6 phương thức xét tuyển. Ngoài các phương thức xét tuyển sớm, nhà trường còn xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với điểm thi THPT (PT 409); xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT 100).

Năm ngoái, điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn dao động từ 20 - 28,78 điểm.

Trong đó, năm ngành có điểm chuẩn trên 28 điểm gồm quan hệ công chúng, báo chí, Đông phương học, Hàn Quốc học và tâm lý. Ngành quan hệ công chúng có điểm cao nhất, 28,78 điểm ở khối C00 (văn, sử, địa).

Đọc bài gốc tại đây.

2024-07-10T11:06:39Z dg43tfdfdgfd