ĐổI MớI Tư DUY, PHươNG THứC, CáCH TIếP CậN Và NộI DUNG CáC HOạT độNG đốI NGOạI NHâN DâN

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức, cách tiếp cận và nội dung các hoạt động đối ngoại nhân dân bằng nhiều biện pháp, hình thức khác nhau.

Ngày 10/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội nghị lần thứ X Đoàn Chủ tịch khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thùy Linh)
Tin liên quan
Những ngày Hè rực rỡ của văn hóa Việt Nam

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn cho biết, ngày 29/1/2024, VUFO đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ IX để tổng kết công tác năm 2023 và quyết định trọng tâm, chương trình, nội dung công tác của năm 2024.

Theo Nghị quyết của Hội nghị, trong năm 2024, hệ thống VUFO sẽ triển khai 10 trọng tâm công tác. Trong đó, VUFO tập trung củng cố, xây dựng, hoàn thiện bộ máy tổ chức hệ thống.

Theo ông Phan Anh Sơn, quan điểm xuyên suốt của Đảng đoàn và lãnh đạo VUFP là hệ thống VUFO và các tổ chức thành viên chỉ có thể mạnh khi các tổ chức thành viên mạnh.

Cùng với củng cố bộ máy tổ chức, quan tâm hoàn thiện các cơ chế, chính sách, điều kiện đãi ngộ, đào tạo cán bộ, tạo môi trường làm việc tốt nhất trong hệ thống.

Bên cạnh đó, VUFO cũng xác định đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức, cách tiếp cận và nội dung các hoạt động đối ngoại nhân dân bằng nhiều biện pháp, hình thức khác nhau.

Một nội dung trọng tâm trong năm 2024 của VUFO là "vẽ lại" toàn bộ bản đồ hệ thống đối tác để phục vụ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại nhân dân.

Cũng trong năm nay, VUFO sẽ đẩy mạnh đổi mới cách thức triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại nhân dân và cách tiếp cận, tạo điều kiện cho các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài

Theo báo cáo do Phó chủ tịch VUFO Nguyễn Ngọc Hùng trình bày tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2024, hệ thống VUFO và các tổ chức thành viên đã chủ động, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn, đạt được một số kết quả tích cực; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác đối ngoại nhân dân, Nghị quyết Đại hội VI của VUFO.

VUFO cũng quan tâm củng cố hệ thống tổ chức từ Trung ương đến địa phương; tham mưu, chuẩn bị và tổ chức có hiệu quả các hoạt động giao lưu nhân dân, trong đó là các chương trình đối ngoại nhân dân thuộc khuôn khổ các hoạt động đối ngoại cấp cao trong và ngoài...

Trong 6 tháng cuối năm, VUFO sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng; theo dõi, tham gia ý kiến việc thể chế hoá các chỉ đạo của Đảng; tổ chức đi làm việc với các địa phương; triển khai tốt kế hoạch đối ngoại, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, tổ chức khoảng 500 hoạt động: đoàn ra, đoàn vào, lễ kỷ niệm, tọa đàm, hội nghị, diễn đàn; chuẩn bị và tổ chức các hoạt động đối ngoại cấp cao.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)

Bên cạnh đó, VUFO cũng tổ chức tập huấn cho các tổ chức thành viên địa phương; tiếp tục mở rộng đối tác mới; nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại trên các kênh thông tin, truyền thông…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng nghe các báo cáo về miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch VUFO, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, triển khai quy trình kiện toàn lãnh đạo VUFO.

Đọc bài gốc tại đây.

2024-07-10T11:39:32Z dg43tfdfdgfd